D.O.O. KIKSAM-INVEST
85 000, Ul. Borska, 4. Bar, Montenegro.
Tel-fax: 030-319-668
Direktor: Petar Živkovič
Mob: 38268-144-404, 38269-441-003
Office manager : 068-423-487

BORAVISNA DOZVOLA

      3 novembra 2015 godine je stupila u snagu odluka Vlade sa kojom se predvidja pravo na pruivremeni boravak (na godinu dana) vlasnikama nekretnine u Crnoj Gori, bez obzira na njenu vrednost.
      Odluka o osnivanju vraste I vrednosti imovine , koja je u vlasnistvu stranog drzavljanina Crne Gore, odobrena je na sastanku u Vladi 10 septembra 2015 godine, objavlena 26 oktobra 2015 godine u sluzbenom listu Crne Gore № 61/2015 (str 3) I stupilo je u snagu 3 novembra 2015.
       U skladu sa odlukom prijavlivanja privremenog boravista moguce u posedu od sledecih vrasta nekretnina u Crnoj Gori:
·         Porodicna kuca
·         Kuca za odmor
·         Vila, Stan
·         Objekat  prilogodjeni   da pruzi usluge iz oblasti ugostiteljastva
·         Poslovno-stambena zgrada
·         Prostor za kancelarije
    Ogranicenje na vrednost imovine kako bih se dobila dozvola za boravak u Crnoj Gori je odsutna.
Paket dokumenata za prijavu boravisne dozvole na osnovu nekretnine ukljucuje:
·         Vazrci papos
·         Potvrda o nekaznjavanju (dobije se u ministarstvu unutrasnih poslova zemlje drzavljanstva)
·         Potvrda o postojanju bankovskog racuna u Crnoj Gori u iznosu od 3650 euro (po stopi 10 euro na dan)
·         Zdravstveno osiguranje (vazi najmanje  30 dana od dana podnosenja)
·         Potvrada o vlasnistvu nekretnin (List nepokretnosti)
Nalog o uplati drzavnih taksa